> Bộ phận vật liệu mài mòn bề mặt > Rounded Cut Wire

Types of products
Hạng ĐỘ CỨNG(HRC)
R4 55 ~ 60
R5 55 ~ 58
R6 53 ~ 57
R8
52 ~ 55
R10 50 ~ 53

비밀번호