> Bộ phận vật liệu mài mòn bề mặt > Aluminium Oxide & Garnet

  PHÂN TÍCH HOÁ HỌC ĐỘ CỨNG TỶ TRỌNG VÒNG ĐỜI
AL OXIDE A1203 96.5% 9.0 per MOHS scale 3.90 About 10 recycles
TiO2 2.30%
SiO2 0.50%
Fe203 0.20%
NGỌC HỒNG LỰU Silicon dioxide(SiO2) 35% 7.5 ~ 8.0 per MOHS scale 4.0 ~ 4.1 About 8 recycles
Ferric oxide(Fe203) 33%
Aluminum oxide(Al203) 23%
Magnesium oxide(MgO) 7%
Calclum oxide(CaO) 1%
Managenese oxide(MnO) 1%

비밀번호