> Bộ phận vật liệu mài mòn bề mặt > Carbon Steel Shot & Grit

PHÂN TÍCH HOÁ HỌC(%) HRC
C Mn Si S P 40 - 65
0.85 - 1.20 0.35 - 1.20 0.40 - 1.50 0.05Max 0.05Max

비밀번호